• Beste jeugdspelers – en speelsters, beste ouders en verzorgers,

  In het overzicht dat u onderaan deze pagina kunt vinden, staan de voorlopige teamindelingen van de jeugd voor het seizoen 2020-2021. Zoals ieder jaar blijkt het indelen van de verschillende teams een intensief en tijdrovend karwei, waar verschillende mensen binnen onze vereniging de afgelopen tijd mee bezig zijn geweest. We hebben geprobeerd om volwaardige teams samen te stellen, al was dat door de aantallen in sommige leeftijdscategorieën best lastig.

  Wat vaak niet meehelpt is dat spelers of speelsters die besloten hebben te stoppen met voetballen, dit niet of heel laat bij onze ledenadministratie kenbaar maken. Tijdens de coronaperiode heeft iedereen kunnen ervaren of hij of zij het voetballen miste en was er best wat tijd over om jezelf (of je kind) tijdig af te melden. Voor velen bleek dit echter nogal lastig. Omdat zelfs in juli nog verschillende opzeggingen binnen kwamen, konden de jeugdcoördinatoren weer terug naar de tekentafel om aan de samenstellingen van de teams te schaven. 

  Hieronder een toelichting op de oudste leeftijdscategorieën bij de jongens. We willen nogmaals benadrukken dat het om voorlopige indelingen gaat.

  JO19 (2 teams): 

  Qua aantallen zaten we in de oudste categorie bij de jongens niet ruim in ons jasje. We wilden meerdere jongens vanuit de JO17 vervroegd overhevelen naar de Onder 19, zoals dat vorig jaar met twee jongens al is gebeurd. Daar bleek echter niet iedereen zin in te hebben. JO19-1 is ingedeeld in de hoofdklasse.

  Een aantal spelers dat eigenlijk de stap naar de senioren zou kunnen zetten, is ingedeeld bij JO19-2. Zij mogen als dispensatiespeler nog een jaar in dat team spelen. Daarnaast zullen beide teams tijdens het seizoen ongetwijfeld hulp krijgen van jongens uit de JO17. In die categorie zitten we qua aantallen juist iets ruimer.

  JO17 (3 teams):

  Begin dit jaar leek het erop dat we voor komend seizoen maar liefst vier JO17-teams in zouden kunnen schrijven. Het zijn er drie geworden, onder meer doordat we een aantal jongens zijn kwijtgeraakt. Vier spelers hebben de overstap gemaakt naar JVOZ, anderen hebben zich afgemeld als lid. En een paar spelers die nog niet toe waren aan de stap naar de JO17, blijven nog een half jaar of jaar in de Onder 15. De individuele ontwikkeling van de spelers staat namelijk voorop; iedereen moet zich binnen een team op zijn plaats voelen.

  De voorlopige selectie van JO17-1 bestaat uit 16 spelers. Als iedereen fit is, kunnen de trainers ervoor kiezen om één of twee spelers op zaterdag door te schuiven naar een ander (JO17-)team. De afgelopen jaren hebben geleerd dat in deze leeftijdscategorie redelijk veel blessures voorkomen. Met brede selecties hopen we dat op te kunnen vangen. Daarnaast hopen we op flexibiliteit bij trainers en spelers. Een bredere selectie zorgt ook voor meer concurrentie. De spelers die in aanmerking komen voor JO17-2 en JO17-3 staan nu nog bij elkaar. De indeling volgt op korte termijn. Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met het feit dat JO17-2 tweede klasse gaat spelen en JO17-3 een paar klassen lager. 

  JO15 (2 teams):

  In de JO15 hebben we komend seizoen twee teams. De JO15-1 is een mix van eerste- en tweedejaars, waarbij het lastig is om het niveau van het team vooraf in te schatten. De ploeg is ingeschreven in de eerste klasse, omdat we denken dat de huidige spelersgroep zich op dat niveau moet kunnen meten met (Zeeuwse) tegenstanders. De JO15-2 bestaat vooral uit

  eerstejaars. De selectie is breed, maar het is natuurlijk nog afwachten of iedereen straks ook daadwerkelijk aanwezig is bij de eerste trainingen.

  JO13 (3 teams):

  De JO13-1 (eerste klasse) bestaat uit jongens die geboren zijn in 2008. De JO13-2, dat één klasse lager speelt dan de JO13-1, bestaat voor een groot gedeelte uit eerstejaars D’s, die dus geboren zijn in 2009. Zij gaan voor het eerst op een groot veld spelen. Voor de start van de competitie worden twee spelers van de selectie van JO13-2 nog overgeheveld naar JO13-3. Op die manier denken we dat iedereen in de categorie JO13 op zijn eigen niveau kan acteren en zijn de drie selecties qua bezetting ook groot genoeg.

  Niet mee eens? Laat het ons weten

  Ieder lid is voor ons even belangrijk. We hebben geprobeerd iedereen in een passend en leuk team te plaatsen. Makkelijk is dat vaak niet. De ervaring leert dat sommige spelers/speelsters en/of hun ouders het niet eens zijn met de indeling. Wie behoefte heeft aan een nadere toelichting, kan een e-mail sturen naar jeugdvvt@gmail.com Trainers en teamleiders gezocht!

  Voor verschillende teams zijn we nog op zoek naar begeleiding. Wilt u zich inzetten voor een team, als trainer, teamleider of wellicht assistent-scheidsrechter, laat het ons dan aub weten. Vele handen maken licht werk en we hopen dat alle teams komend seizoen lekker kunnen trainen en spelen. Het plezier van de kinderen staat voorop. Het kan ook zijn dat u niet vast op een team wilt zitten, maar wel bijvoorbeeld één keer per week of één keer in de twee weken een training wilt verzorgen. Laat het ons dan weten, dan wordt u één van de leden van onze trainerspool. Daarin bekijken we per week welke teams nog een trainer nodig hebben op een bepaalde avond en polsen we in onze pool wie er beschikbaar zijn. Twijfel niet en stuur aub een mail naar jeugdvvt@gmail.com

  Dankwoord

  Voor eenieder die zich afgelopen seizoen heeft ingezet voor de jeugd van VV Terneuzen: bedankt!! We hopen dat we ook komend seizoen weer een beroep op u kunnen doen. 

  Met vriendelijke groet,

  Technische Commissie Jeugd

  Indeling Jeugdteams